47.000 euro është shuma e tenderit për Spitalin e Gjilanit që u fitua në mënyrë të kundërligjshme

HomeLajme

47.000 euro është shuma e tenderit për Spitalin e Gjilanit që u fitua në mënyrë të kundërligjshme

J.M, është ndaluar për 48 sot nga Policia e Kosovës nën dyshimin se në mënyrë të kundërligjshme e ka fituar një tender në Spitalin e Gjilanit.

J.M, është ndaluar për 48 sot nga Policia e Kosovës nën dyshimin se në mënyrë të kundërligjshme e ka fituar një tender në Spitalin e Gjilanit.

47 mijë euro është shuma e këtij tenderit.

“Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, Njësia Rajonale për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Gjilan në bashkërendim me autoritetet kompetente, gjatë hetimeve të zhvilluara nga fillimi i muajit Tetor 2021, në lidhje me një tender (në Spitalin e përgjithshëm në Gjilan), ka arritur të siguroj prova se operatori ekonomik (SH.P.K.Prishtinë), në mënyrë të kundërligjshme dyshohet se shpallet fitues në shumën prej mbi (dyzet e shtatë mijë euro) 47.000 €, duke manipuluar me dokumentacionin ofertues”.

Kompania në fjalë, kishte aplikuar në ketë tender me dokumentacion me përmbajtje të rreme, dhe e njëjta kompani kishte përfunduar si Operatori Ekonomik fitues.

Ai dyshohet se “Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik”.

“Gjatë kontrollimit të dokumentacionit ofertues të kompanisë (SH.P.K. Prishtinë), është parë se Kompania në fjalë, kishte aplikuar në ketë tender me dokumentacion me përmbajtje të rreme, dhe e njëjta kompani kishte përfunduar si Operatori Ekonomik fitues”.