Përfaqësuesit e Komunës së Gjilanit, ishin pjesë e vizitës studimore në Pragë të Çekisë

HomeLajme

Përfaqësuesit e Komunës së Gjilanit, ishin pjesë e vizitës studimore në Pragë të Çekisë

Përfaqësues nga Komuna e Gjilanit, konkretisht nga DSHMS, znj. Salihe Aliu dhe z. Mehat Berisha, ishin pjesë e vizitës studimore në Pragë, Republika e

Përfaqësues nga Komuna e Gjilanit, konkretisht nga DSHMS, znj. Salihe Aliu dhe z. Mehat Berisha, ishin pjesë e vizitës studimore në Pragë, Republika e Çekisë.

Ekipi realizoi takime me përfaqësues të institucioneve dhe oragnizatave që ofrojnë shërbime sociale, edukative dhe arsimore.
Nga afër u panë praktikat më të mira dhe më të avancuara në ofrimin e këtyre shërbimeve.

Vizita u mbështet nga projekti ALVED- People in Need!